Рішення виконкому

Рішення виконкому  Коломицької сільської ради за березень 2020 року docx

 Рішення виконкому Коломицької сільської ради за лютий 2020 року docx

Рішення виконкому Коломицької сільської ради  за січень 2020 року.docx

  Рішення виконкому Коломицької сільської ради за січень 2019 року

КОЛОМИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Драбівського   району ,   Черкаської   області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ід  28 серпня 2014 року             с. Коломиці                   № 60

Про  хід  виконання  комплексної  Програми

профілактики  злочинності  на  території

сільської ради

Заслухавши  інформацію  сільського голови  Гулого С. І.  щодо  виконання даної  Програми,  відмічено , що  виконавчим  комітетом  сільської  ради  проводиться  певна  робота  по  реалізації  даної  Програми.Систематично  проводиться аналіз  стану  правопорядку на території  сільської ради,  проводиться  виявлення  та  взяття  на облік  осіб , які  зловживають  спиртними напоями  та  вчиняють  правопорушення . Проводяться рейди-перевірки  місць  масового  відпочинку молоді  та дискотек з  метою недопущення  правопорушень.

      При  виконкомі  сільської ради працюють  комісії  -   по  боротьбі  зі  злочинністю  та  охороні  громадського  порядку , громадська  комісія  у справах  неповнолітніх.

       Кожної   третьої  середи  місяця  сільським головою  разом  з  дільничним інспектором міліції  та  членами  виконавчого  комітету  проводять  єдині  дні профілактики  правопорушень. Проведення профілактичних  заходів сприяло зменшенню  у  поточному  році  кількості  скоєних  злочинів. Разом  з  цим  робота  по  профілактиці  правопорушень  на  території сільської  ради  потребує  покращення.

  При   сільській  раді  створено  громадське  формування  з  охорони гро –мадського  порядку,  розроблено  графіки  чергування, але  на даний час даніграфіки  чергування  не  дотримуються.

Виходячи  зі  сказаного   та  керуючись  статтею 38  Закону  України « Про місцеве  самоврядування  в Україні»  виконавчий  комітет  сільської ради

ВИРІШИВ :

 

І.  Роботу  виконавчого  комітету  сільської ради  по  виконанню  даної  Про-грами  на  території  сільської  ради визнати  недостатньою.

ІІ.Членам  виконавчого  комітету, дирекції  місцевого  господарства,

     керівникам  установ  розташованих  на  території  села :

1) Постійно  проводити  роз’яснювальну  роботу  в  трудових  колективах

      на  виробничих  підрозділах, серед  жителів  села  спрямовану  на  за-

      безпечення  правопорядку.

2)Систематично  приймати  участь  у  проведенні  єдиного  дня  профілактики  правопорушень  як  системної  форми  профілактики  злочинності із  залученням  до  даної  роботи  дирекції  школи,  членів  батьківського комітету,  дільничного  інспектора  міліції.

3)Сільському  голові  організувати  на  належному  рівні  роботу  громад-ського  формування  з  охорони  громадського  порядку.

4) Рекомендувати  дирекції  місцевого  господарства  вишукати  можливості  для  матеріального  заохочення  членів  громадського  формування  та забезпечення  їх  на  час  чергування  автотранспортом.

ІІІ.    Секретарю  сільської  ради  в порядку  контролю  передбачити  розгляд даного питання   на  виконкомі  сільської  ради  щоквартально.

ІУ.    Покласти  контроль  за  виконанням  даного  рішення на   сільського    голову   Гулого  С.І.

           Сільський  голова  :                                        С. І. Гулий

                            КОЛОМИЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

Драбівського   району ,  Черкаської   області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  28серпня  2014  року             с. Коломиці             № __ 61___

Про  підготовку  навчально-виховного

закладу села до  нового  навчального

року

Заслухавши  інформацію  сільського  голови  села  Коломиці

Гулого  С. І.  про  підготовку  навчально-виховного  закладу села  до  нового  навчального  року  та відповідно  листа від 23.06.2014 № 612  відмічено,  що  приміщення  КоломицькогоНВК та господарські  будівлі, які прилягають  до школи  повністю  відремонтовано  і готові  до  відкриття  навчального  року. На  даний час  в  Коломицькому  НВК зроблено поточний ремонт  в класних кімнатах , в садочку  зроблено спальну кімнату.    В ремонті  школи  брали  участь  учні  школи та батьки.

    Для  проведення  ремонту  школи   виділяли   кошти  з бюджету сільської ради,    надавали допомогу   батьки  учнів, вагому  допомогу надали  орендарі.

    На  даний  час  в  шкільній  кочегарці  є   певна  кількість  заготовлених  дров  та вугілля.  В  бюджеті  сільської  ради  на  вересень 2014 року передбачено  кошти в сумі 24000 грн.  на придбання  вугілля на  весь  опалювальний  сезон.

     Але  разом  з  даною  проведеною  роботою  є  певні  недоліки , на виконкомі  сільської  ради

                                                   ВИРІШИЛИ:

1.  Рекомендувати  орендарям  державних  земель  надавати допомогу для потреб  школи  - це  ПП «Альтаїр»,   ФГ «Відродження», ТОВ « Продсільпром»;

2.  Виконкому  сільської ради постійно тримати  на  контролі  питання забезпечення  шкільної  їдальні  необхідними  продуктами  харчування  та забезпечення  шкільної  кочегарки   необхідною  кількістю  палива.

3.  Покласти  контроль  за  виконанням даного  рішення  на члена виконкому  Шутенко Л.М.

         Сільський  голова :                                       С. І. Гулий

 

КОЛОМИЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

Драбівського   району ,  Черкаської   області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТРІШЕННЯ

 

від  28серпня  2014  року             с. Коломиці             № __62 ___

Про  надання Кравець  Вадиму 

 Вікторовичу статусу опікуна

дітей - сиріт які залишилися без 

 батьківського піклування

        Керуючись  статтею   34   Закону  України « Про  місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  інформацію  сільського  голови  села  Коломиці   Гулого  С. І. про повернення дітей – сиріт на місце постійного проживання  та розглянувши  заяву Кравця  Вадима  Вікторовича  виконавчий  комітет Коломицької  сільської  ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати Кравець  Вадиму  Вікторовичу статус  опікуна за дітьми – сиротами  а саме:

               Кравець  Артем  Віталійович – 2002 року  народження

               Кравець  Вікторія  Віталіївна  - 2004 року  народження

                  Кравець  Денис  Віталійович – 2008  року  народження

2.         Контроль     за виконанням  даного рішення  покласти на сільського голову.

 

  

         Сільський  голова:                            С.І.Гулий

 

 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Коломицької сільської ради